Privacy

Atelier Lotte Jansen, gevestigd aan Neutronstraat 7 9743 AM Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Website: https://www.atelierlottejansen.nl

Adres:  Neutronstraat 7 9743 AM Groningen

Telefoonnummer: 06 20 84 26 55

 1. Jansen is de Functionaris Gegevensbescherming van Atelier Lotte Jansen zij is te bereiken via info@atelierlottejansen.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Atelier Lotte Jansen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website

- Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

- Internetbrowser en apparaat type

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Atelier Lotte Jansen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

- Atelier Lotte Jansen analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

- Atelier Lotte Jansen volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

Toegang tot, wijziging en verwijdering van persoonlijke informatie

Zoals beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb je een aantal rechten die wij op jouw verzoek kosteloos en binnen 30 dagen zullen uitvoeren. Je kunt gebruik maken van de volgende rechten over jouw persoonsgegevens:

 • Recht op inzage

Je kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben, in te zien. Stuur je verzoek naar info@atelierlottejansen.nl waarbij je gebruikmaakt van het e-mailadres dat bij ons bekend is.

 • Recht op rectificatie

Je kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben, aan te passen. Stuur je verzoek naar info@atelierlottejansen.nl waarbij je gebruikmaakt van het e-mailadres dat bij ons bekend is.

 • Recht op gegevenswissing (“Recht op vergetelheid”)

Je kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben, te verwijderen. Stuur je verzoek naar info@atelierlottejansen.nl waarbij je gebruikmaakt van het e-mailadres dat bij ons bekend is.

 • Recht op beperking van de verwerking

Je kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben, qua verwerkingsduur te beperken. Stuur je verzoek naar info@atelierlottejansen.nl waarbij je gebruikmaakt van het e-mailadres dat bij ons bekend is.

 • Recht van bezwaar

Je kunt bezwaar maken tegen gebruik en verwerken van je persoonsgegevens. Stuur je verzoek naar info@atelierlottejansen.nl waarbij je gebruikmaakt van het e-mailadres dat bij ons bekend is.

Bewaarperiode persoonsgegevens

Wij zullen jouw informatie bewaren zo lang als nodig is om jou diensten te verlenen, aan onze juridische verplichtingen te voldoen, geschillen te beslechten en onze afspraken te handhaven.

Delen van persoonsgegevens met derden

Atelier Lotte Jansen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Atelier Lotte Jansen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Atelier Lotte Jansen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Atelier Lotte Jansen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Atelier Lotte Jansen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@atelierlottejansen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Atelier Lotte Jansen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Atelier Lotte Jansen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@atelierlottejansen.nl

 

Privacy

Heb je een vraag of interesse in een cursus of workshop?

Bel of stuur mij gerust een e-mail!

Adresgegevens

 • Atelier Lotte Jansen
 • Neutronstraat 7
 • 9743 AM Groningen
 • Nederland
 • Bank: ASN
 • IBAN: NL 06ASNB 8821205886
 • BTW Nr.: NL004415070B08
 • KVK: 87412519

Snel naar

Social Media

Wil je op de hoogte blijven van alle
ontwikkelingen? Volg Atelier Lotte Jansen
dan via onderstaande kanalen:

© 2024 Atelier Lotte Jansen | Alle rechten voorbehouden Privacy | Algemene Voorwaarden

Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te kunnen verbeteren. Privacy