Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Overeenkomst

Wanneer jij je aanmeldt voor een activiteit bij Atelier Lotte Jansen ga je een overeenkomst aan met Atelier Lotte Jansen. Inschrijving is mogelijk via de website of per e-mail. De overeenkomst gaat in op het moment dat de bevestiging van deelname aan jou is verstuurd. De rechten en plichten die behoren bij deze overeenkomst zijn op naam en niet overdraagbaar zonder schriftelijke toestemming van Atelier Lotte Jansen.

 1. Toepassing algemene voorwaarden 

Bij elke vorm van inschrijving verplicht je je aan onderstaande algemene voorwaarden. Bij het aangaan van de overeenkomst ga je ook de verplichting aan tot betaling van in ieder geval de aanbetaling van de activiteit m.u.v. de privélessen. 

 1. Inschrijven 

1.2.1 Je kunt je inschrijven bij Atelier Lotte Jansen voor een activiteit via www.atelierlottejansen.nl. Je ontvangt dan een automatische bevestiging van jouw aanmelding op het door jou opgegeven e-mailadres. 

1.2.2 Je kunt je ook inschrijven via de mail info@atelierlottejansen.nl. Je ontvangt dan een welkomstmail en kunt u persoonlijk overleggen met Lotte Jansen voor welke activiteit u zich wil aanmelden en welke voorbereiding nodig is voor de eerste les. Vanaf dit moment gelden de algemene voorwaarden.

De aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Een aanmelding via de website is altijd sneller. Via de e-mail kan de communicatie trager verlopen. Wanneer de cursist per e-mail niet direct reageert kan er iemand anders via de website de vrije plek innemen.

Voor inschrijvingen tot 18 jaar is een bevestiging van een ouder of verzorger nodig.

 1. Communicatie 

Communicatie vanuit Atelier Lotte Jansen naar (ouders/verzorgers van) deelnemers aan de activiteiten worden gedaan per e-mail. Het door jou opgegeven e-mailadres wordt hiervoor gebruikt. Tijdens de inschrijving kun jij je aanmelden voor een digitale nieuwsbrief met informatie over de activiteiten. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan daarnaast ook online via de website www.atelierlottejansen.nl. Uitschrijven kan eenvoudig door een e-mail te sturen naar info@atelierlottejansen.nl

 1. Deelname

Voor de activiteiten (cursussen, privélessen en workshops, uitjes en feesten) schrijf je je in voor de duur van de activiteit. De data van de lessen staan vermeld op de website bij de betreffende cursus en worden nogmaals vermeld in de bevestigingsmail. Inschrijvingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Indien er geen plaats is, krijg je een e-mail en word je in overleg op de wachtlijst geplaatst. Mocht er een plek vrijkomen wordt u op de hoogte gesteld en gevraagd of u nog wilt deelnemen. 

Wanneer een activiteit niet kan doorgaan, door bijvoorbeeld te weinig deelname, informeren wij je hierover uiterlijk één week voor de begindatum. 

1.5 Bevestiging en factuur 

Na inschrijving krijg je een bevestiging/uitnodiging voor de eerste les per e-mail, waarop eveneens de prijs en wijze van betaling staat vermeld. 

 

Artikel 2 Tarieven en betalingswijze 

2.1 Btw 

Alle tarieven zijn inclusief 21% btw. 

2.2 Tarieven 

De prijs van een activiteit (cursus, privéles en workshop, uitje en feest) is vermeld bij de activiteit op de site. Welk materiaal is inbegrepen staat er ook bij. In bijzondere omstandigheden, of bij meer dan gemiddeld gebruik, brengt Atelier Lotte Jansen extra materiaalkosten in rekening. 

2.3 Aanbetaling

Atelier Lotte Jansen vraagt een aanbetaling van Atelier Lotte Jansen vraagt een aanbetaling van ¼ deel van het totaalbedrag m.u.v. privélessen. Wanneer u na de eerste les niet besluit door te gaan, krijgt u dit bedrag niet terug. Als u de rest van de cursus boekt, dan wordt de aanbetaling ingehouden van het totaalbedrag. Na de start van de activiteit ontvang je per mail een factuur met het restantbedrag.

2.4 Betalingswijze 

Betaling is mogelijk door middel van overschrijving van het geld op rekeningnummer NL06 ASNB 8821 2058 86 t.n.v. Atelier Lotte Jansen onder vermelding van het factuurnummer en de naam van de inschrijver. Er geldt een betalingstermijn van 7 dagen. 

2.5 Betalingsachterstand 

Wanneer de aanbetaling niet heeft plaatsgevonden dan bent u niet ingeschreven*. Bij een betalingsachterstand van het restant bedrag nemen we een nieuwe inschrijving niet in behandeling en kan je de toegang tot de lessen worden ontzegd, zonder dat dit je ontslaat van je betalingsverplichting. 

 

Artikel 3 Opzeggen

3.1 Opzeggen en restitutie van deelname aan cursussen

Je kunt een inschrijving kosteloos annuleren tot twee weken voor aanvang van de activiteit. Afmeldingen die later binnenkomen zal de aanbetaling worden gehouden. Deze voorwaarde geldt ook als je je binnen twee weken voor aanvang van de activiteit inschrijft. Annuleer je de cursus na het versturen van de factuur, dan valt dit onder tussentijds stoppen met een cursus. 

Voor tussentijds stoppen met een cursus: geen restitutie mogelijk. Bij inschrijven in een volgende cursus krijg je voorrang op nieuwe cursisten. Het tarief dat op dat moment op de website wordt gecommuniceerd is van toepassing.

Er zijn wel mogelijkheden om over te stappen naar een andere cursus. Lees daarvoor onderstaand verder. Opzeggen kan alleen schriftelijk: mail naar info@atelierlottejansen.nl. Opzegging bij je docent is dus niet voldoende.

3.2 Opzeggen en restitutie van deelname aan privélessen

De privélessen worden gepland in overleg met Lotte Jansen. Privélessen kunnen 24 uur van te voren kosteloos worden verplaatst of afgezegd. Voor afmeldingen korter dan 24 uur van te voren, wordt er 50% in rekening gebracht.  

3.3 Opzeggen en restitutie van workshops, uitjes en andere korte activiteiten. 

Binnen 24 uur na aanmelding via de website kan men kosteloos annuleren en is er 100% restitutie. Annuleren tot een week voor de start van de activiteit: 50% van aankoopbedrag restitutie. Afmeldingen die later binnenkomen worden niet gerestitueerd. 

3.4 Afmelden

Afmelden voor één les: Graag melden via info@atelierlottejansen.nl. In overleg met de docent kun jij de les inhalen. Let op: garantie op een inhaalles is er niet. Je kunt de gemiste les niet in geld terugkrijgen of meenemen naar een volgende cursus.

 

Artikel 4 Wijzigingen in de programmering 

Atelier Lotte Jansen heeft te allen tijde het recht: 

 • een activiteit te annuleren bij onvoldoende belangstelling. U krijgt uw aanbetaling terug.
 • een activiteit door andere docent(en) te laten geven dan vermeld 
 • noodzakelijk geachte programmawijzigingen aan te brengen. Wanneer er veranderingen zijn of als een activiteit niet door gaat krijg je hiervan bericht. 

 

Artikel 5 Uitval van lessen 

5.1 Rooster 

Atelier Lotte Jansen stelt voor de cursussen het jaarrooster vast waarbij er rekening wordt gehouden met de vakantieregeling voor het Primair Onderwijs van de Gemeente Groningen. Voor de privélessen, workshops, uitjes en feesten is het mogelijk in overleg om het te laten doorgaan in de vakantieperiode. 

5.2 Uitval door afwezigheid van de docent

Bij alle activiteiten van Atelier Lotte Jansen staan de data op de website vermeld of in de bevestigingsmail. Bij afwezigheid van een docent wordt de les zo mogelijk vervangen. In overleg met docent en cursisten kan ook besloten worden een uitgevallen les op een later tijdstip in te halen. Is er sprake twee of meer weken uitval van de docent, krijgt u het lesgeld terug van de uitgevallen lessen. 

5.3 Uitval door overheidsbeslissingen

Wanneer de cursus gestopt moet worden door overheidsmaatregelen (bijvoorbeeld Corona) restitueert Atelier Lotte Jansen de helft van de lessen die door de sluiting niet door kunnen gaan. U mag ook kiezen om de lessen te goed te houden en het in te halen in overleg wanneer dat weer mogelijk is. 

 

Artikel 6 Overige bepalingen 

6.1 Gebruik foto- en filmmateriaal 

Atelier Lotte Jansen maakt regelmatig foto- of audio- en videoreportages maken van de activiteiten. Opnamen kunnen gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden op de website, YouTube, sociale media, de nieuwsbrief of brochures. Deze opnamen worden echter nooit gebruikt zonder van tevoren toestemming te hebben verkregen van de betreffende personen. 

6.2 Eigendomsrecht (copyright) 

Het eigendomsrecht van artistieke eindproducten door cursisten gemaakt berust bij de maker(s). Het eigendomsrecht van door Atelier Lotte Jansen ontwikkelde activiteiten/diensten berust bij Atelier Lotte Jansen. Deze mogen niet zonder toestemming vooraf door derden gebruikt worden. 

6.3 Aansprakelijkheid 

Atelier Lotte Jansen is niet aansprakelijk voor diefstal van, schade of het verdwijnen van eigendommen en goederen van cursisten en voor ongelukken in of rondom het gebouw. De eigendommen kunnen neer worden gezet in het atelier bij je stoel of is op te hangen aan de kapstok waar je voortdurend zicht op heb tijdens de les. 

Atelier Lotte Jansen is niet aansprakelijk voor ongelukken door verkeerd gebruik van apparaten en machines. 

6.4 Vertrouwelijkheid 

Lotte Jansen behandelt gegevens van cursisten/deelnemers als vertrouwelijke informatie en zal deze gegevens nooit aan derden verstrekken of ter inzage geven. 

Algemene Voorwaarden

Heb je een vraag of interesse in een cursus of workshop?

Bel of stuur mij gerust een e-mail!

Adresgegevens

 • Atelier Lotte Jansen
 • Neutronstraat 7
 • 9743 AM Groningen
 • Nederland
 • Bank: ASN
 • IBAN: NL 06ASNB 8821205886
 • BTW Nr.: NL004415070B08
 • KVK: 87412519

Snel naar

Social Media

Wil je op de hoogte blijven van alle
ontwikkelingen? Volg Atelier Lotte Jansen
dan via onderstaande kanalen:

© 2024 Atelier Lotte Jansen | Alle rechten voorbehouden Privacy | Algemene Voorwaarden

Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te kunnen verbeteren. Privacy